Poskytujeme výhodné zákonné ako aj havarijné poistenie na Vaše vozidlo priamo u nás.

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré sú spôsobené pri prevádzke motorového vozidla na majetku, zdraví a ušlom zisku iných osôb. Keď spôsobíte dopravnú nehodu, škody ktoré spôsobíte iným osobám, za Vás zaplatí poisťovňa.
Havarijné poistenie Vás chráni pred neočakávanými výdavkami, ktoré vznikajú v súvislosti s poškodením Vášho vozidla v následku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, alebo v prípade jeho odcudzenia. K havarijnému poisteniu je možné pripoistenie čelného skla alebo pripoistenie batožiny.


©   PS Welt s.r.o.